दोस्रो वार्षीक उत्सवको उपलक्ष्यमा भएको कार्यक्रमको समाचार पत्रिकामा

20150705_133648